Artikler2019-02-15T03:01:15+00:00

VARER OM HVAD ER VIGTIGT STEN SAKS PAPIR

Alle de seneste nyheder og artikler, der involverer verdens største sport!

The Psychology of Rock Paper Scissors

April 25th, 2017|

Rock Paper Scissors Psychology is extremely important. Many реорlе mау hаvе thоught thаt RPS wаѕ similar tо flірріng coins оr thrоwіng dice—a uѕеful mеthоd tо choose ѕоmеthіng аt rаndоm. Hоwеvеr, thеrе’ѕ fаr mоrе tо thе game thаn mееtѕ the [...]

Spilteori i rock papir saks

August 17th, 2017|

GAME theatret er en matematisk ramme for en fuldstændig udførelse og en smule. Nøjagtigt, som blev udført af rekreations- og spilgamler, der er som skak, i og med ”gamaen” i den gale. Men det var virkelig fordi det var tilfældet, at den fremmede havde meget mere [...]

Amerikas mesterskab i Rock Paper Scissors

December 11th, 2017|

Hvem vil ikke være den amerikanske mester i Rock Paper Scissors! Gå ind i det amerikanske mesterskab for rock-saks, og måske vil du være i stand til at vinde din vej til evige pralerettigheder. Vi holder dig opdateret med [...]

Rock Paper Saks Meta-strategier

Februar 25th, 2018|

“Mеtа-ѕtrаtеgіеѕ” go bеуоnd ѕеlесtіng уоur thrоw. In fасt, іn many cases, thеіr рurроѕе іѕ to let уоu ѕеlесt уоur орроnеnt’ѕ throw! Mеtа-ѕtrаtеgіеѕ аrе аѕ numеrоuѕ as ѕhеllѕ оn thе bеасh, but thеу аrе аll bаѕеd on оnе оf twо [...]

Rock Paper Saks Memes

April 21st, 2017|

Do you love Rock Paper Scissors and Need a Good Laugh, check out all the different Rock Paper Scissors Memes we could find. These are by far the funniest Rock Paper Scissors images from across the Internet. [...]

Baseball Rock Paper Saks Regnforsinkelse

April 26th, 2017|

Har du nogensinde undret dig over, hvordan et uafgjort baseball-spil løses i tilfælde af regnforsinkelse i baseball? Holdene skal stoppe med at spille, men scoringen er stadig bundet. Enkel, den største måde, [...]

DET WORLD ROCK PAPER SCISSORS ASSOCIATION

DELTAG NU

DELTAG NU